סיווג נכס כ”בית תוכנה” “מלאכה” או “שירותים”

עמ”נ 19893-02-12 פורמלי – מערכות טפסים חכמים בע”מ נ’ עיריית תל אביב

נדחתה עתירה המבקשת לראות בנכס כבית תוכנה או כבית מלאכה. בית המשפט העדיף את התעריף השיורי למשרדים שירותים ומסחר למרות האלמנטים הטכנולוגיים והייצוריים שנטענו.

לקריאת פסק הדין