סיווג עסק לייצור נורות כ”בית מלאכה”

עמ”נ 22010-02-13 אוטוסנט בע”מ נ’ מנהל הארנונה בעיריית ת”א יפו).

נקבע כי עסק לייצור נורות וכן מרכז פיתוח טכנווגי לנורות הינו שימוש הראוי להיות מסווג כ”בית מלאכה” ולא תחת התעריף השיורי וזאת לאור הלכת “מישל מרסייה”.

לקריאת פסק הדין