סיווג שטחים לייצור אצות כקרקע חקלאית

עמ”נ 37926-05-12 עיריית אילת נ’ נייטשר בטה טכנולוגיות נ.ב.ט בע”מ

נקבע כי גידול אצות בתנאים הזהים לאלה לגידול אצה בטבע מהווה שימוש חקלאי בדומה לגידול פירות וירקות. הפיכת התוצרת החקלאית למוצר מסחרי נעשית מחו ץלישראל ואין בה כדי להשפיע על סיווג הנכס כסיווג חקלאי ולא תעשייתי. בית המשפט עשה שימוש במבחן ה”שכל הישר”.

לקריאת פסק הדין