סיור בנכס על ידי חברי הוועדה צריך להיעשות במעמד הצדדים

בר”מ 6966/12 נצב”א אחזקות 1995 בע”מ נ’ מנהל הארנונה בעיריית טירת כרמל

נקבע על ידי בית המשפט העליון כי סיור של וועדת הערר בנכס ראוי שייעשה במעמד שני הצדדים, או לכל הפחות, הצדדים יקבלו לידיהם פרוטוקול של הסיור על מנת שיוכלו לטעון לגביו. סיור ללא הצדדים הינו פגיעה מהותית בזכות הטיעון ובהליך תקין

לקריאת פסק הדין