סירובה של העירייה לפצל את הנכס למחזיקים שונים בשל העדר הפרדה פיזית הינה חוקית וסבירה

עמ”נ (ת”א) 137/07 רוסטוביץ גלעד ושות’ נ’ עיריית תל אביב-מנהל הארנונה בעיריית ת”א
בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב’ השופטת גדות שרה), דחה את הערעור וקבע כי החלטת העירייה שלא לפצל נכס אחד לשתי יחידות שומה נפרדות למרות שמדובר בשתי חברות שונות הינה סבירה ומוצדקת בנסיבות ולאור העדר ההפרדה הפיזית הברורה בנכס עצמו.

לקריאת פסק הדין