סמכות ועדת ערר לארנונה להאריך מועדים

ברמ 1114/14 שמואל יוסף נ’ עיריית באר שבע

נקבע כי אין סנקציה בחוק לענין איחור במתן תשובה לערר להבדיל מאיחור במתן תשובה להשגה. בין היתר הביע בית המשפט את דעתו כי לכאורה יש סמכות לועדת ערר לענייני ארנונה כללית להאריך מועדים.