סמכות עניינית בתביעת השבה כספית לבית המשפט השלום

ת”א 27128-01-13 גרג ותחנת שרות ויליס בע’מ נ’ עירית תל-אביב-יפו

נדחתה בקשה לסילוק על הסף של תביעה להשבה כספית של חיוב יתר בגין שטחים שהעירייה ידעה או היה עליה לדעת שהם לא מוחזקים על ידי הנישום.

לקריאת פסק הדין

דרג את העמוד