סמכות עניינית בתביעת השבה כספית לבית המשפט השלום

ת”א 27128-01-13 גרג ותחנת שרות ויליס בע’מ נ’ עירית תל-אביב-יפו

נדחתה בקשה לסילוק על הסף של תביעה להשבה כספית של חיוב יתר בגין שטחים שהעירייה ידעה או היה עליה לדעת שהם לא מוחזקים על ידי הנישום.

לקריאת פסק הדין