עירית רחובות תיחשב כ”מחזיקה” בסככות המתנה לתחבורה ציבורית שנבנו בהסכם בין העירייה לאגד.

עמ”נ 212/05  אגד נ. עירית רחובות 

בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב (כבוד סג”נ קובו) קבע, כי אגד אינה חייבת בתשלום ארנונה בגין סככות המתנה לאוטובוס (תחנות אוטובוס) אשר נבנו כמיזם משותף של העירייה (אשר מימנה 25% מעלותן) ואגד (75%). בית המשפט הגיע למסקנה, כי דווקא העירייה היא המחזיקה בסככות וזאת לאור ההסכם בין העירייה לאגד, בו נאמר בין היתר, כי העירייה היא בעלת הסככות, כי היא זו האחראית לפעולות התחזוקה שלהן ונושאת באחריות כלפי צדדים שלישיים בעטין של הסככות. בית המשפט הגיע למסקנה כי האינטרס הדומיננטי בסככות הוא של העירייה אשר נועד הן להפקת תועלת כספית משלטים ופרסומות הן להפקת תועלת פוליטית לשיפור רווחת תושבי העיר.

לקריאת פסק הדין