על ועדת הערר לנהוג בגמישות במתן אורכה להגשת ערר ביוב

ער’ 314/08 מצלאוי חברה לבניין נ’ עיריית כפר סבא

העירייה הגישה בקשה לסילוק ערר ביוב על הסף, בנימוק שהוגש ביום ה- 60 מהמצאת דרישת התשלום, ולא במסגרת 30 הימים הקבועים בחוק; ועדת הערר לביוב מחוז מרכז שליד בית המשפט השלום בנתניה (מפי כב’ השופטת י’ קלוגמן) דחתה את הבקשה, ונימקה, כי לנוכח “הלכת ממן” ובייחוד לאור הערות בית המשפט העליון בגנות סד המועדים הקצר להגשת ערר, יש ליתן בכורה לזכות הגישה לערכאות, זאת אף אם הבקשה לקבלת אורכה הוגשה רק בד בבד עם הגשת הערר ומבלי שנתמכה בטעמים כבדי משקל;