עמדתה של עיריית ירושלים נדחתה ואושרה החלטת ועדת ערר להכיר בכולל שומרי החומות מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף 5 לחוק לימוד חובה

עמנ (י-ם) 52315-05-13 מנהל הארנונה עיריית ירושלים נ’ כולל שומרי החומות

רשות רשאית לבדוק מחדש תוקף של מתן פטור, אולם הבדיקה צריכה להיות עפ”י קריטריונים ברורים וגלויים. עיריית ירושלים לא הציגה נהלים וקריטריונים ברורים למתן הפטור ולכן נדחה ערעורה על החלטתה של ועדת הערר.

לקריאת פסק הדין