עמותה לקידום החינוך והשילוב של ילדי תסמונת דאון זכאית לפטור מארנונה כסמינר בשל הדרכת עובדי מערכת החינוך אך לא כמוסד מתנדב לטובת הציבור לאור מאפייניו כפעילות ארצית ולא מקומית.

עת”מ   1576/06  עמותת יתד ילדי תסמונת דאון נ. הממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים,

עמותה העוסקת בהדרכת עובדי מערכת החינוך והורי ילדים הלוקים בתסמונת דאון, זכאית לפטור מארנונה על פי פקודת הפיטורין כמוסד חינוכי בשל היותה “סמינר”. (השימוש כ”סמינר” מקנה, יחד עם קיום תנאים נוספים, פטור על פי פקודת הפיטורין);  כב’ השופטת פלפל קבעה כי פעילות הכשרת עובדי מערכת החינוך לטיפול בילדי תסמונת דאון, מתאימה להגדרת הפעילות במקום כ”סמינר” והעובדה שבמקום מתקיימת גם הכשרת הורים הינה גורם משני שאינו גורע מקביעה זו.לעניין השאלה האם העמותה מהווה גם “מוסד מתנדב” ענה בית המשפט בשלילה, אמנם מדובר בגוף שפעילותו חשובה ביותר אך אין הוא משמש את תושבי הרשות המקומית באופן בלעדי מחד ומאידך, אינו מספיק גדול כדי להוות מנוף לצמיחה ופיתוח של הרשות המקומית באופן שיקנה לו מעמד של מוסד מתנדב.

לקריאת פסק הדין