עררי ביוב המוגשים כנגד תאגידי מים וביוב אינן בסמכותן של ועדות הערר לביוב

ו’ע 15733-12-09 יעקב אופנגל נ’ מניב ראשון בע”מ

ועדת הערר לביוב מחוז מרכז (כב’ השופטת יעל קלוגמן) קיבלה את בקשת המשיבה לדחות את הערר על הסף מחמת העדר סמכות עניינית, וקבעה, כי מעת כניסתו לתוקף של חוק ההתייעלות (14/07/2009) אין ניתן עוד להגיש לועדת הערר לביוב, ערר על חיוב בהיטל ביוב שנעשה על ידי תאגיד מים וביוב; ועדת הערר הוסיפה כי היות והחוק והפסיקה בעניין זה אינם ברורים וחד משמעיים, איננה פוסקת הוצאות.

לקריאת ההחלטה