פטור למרתף בכפר סבא

עמנ (מרכז) 30175-05-13 ישי רבינוביץ נ’ עיריית כפר סבא).

התקבל ערעור לגבי פטור למרתף בכפר סבא. נקבע, בין היתר, כי ההגדרה, “מקלט עילי” בצו הארנונה אינה מפורטת, ואינה מקיימת את חזקת התקינות המנהלית שעל הרשות לעמוד בה.

לקריאת פסק הדין