פיצול נכס לשימושים שונים

עמנ (מרכז) 14848-02-13 עופר שערים אוטומטיים בע”מ נ’ מנהל הארנונה, עיריית ראשון לציון

·         ככלל, סיווג נכסים לצורך חיוב בארנונה נעשה לפי השימוש העיקרי, להוציא חריגים בהם הנכס הוא “מתקן רב תכליתי” המשמש למספר תכליות שונות שאין קשר ביניהן, שאז ניתן להפריד בין חלקיו השונים ולסווגם בנפרד, בהתאם לשימוש והתכלית של כל אחד מהחלקים. במקרה זה אין מדובר ב”מתקן רב תכליתי” ולכן לא היה מקום לפצל את שטחיו לסיווגים נפרדים

לקריאת פסק הדין