פנייה מוקדמת לפני הגשת תובענה ייצוגית

תמ (חי’) 20770-09-12 חיים פינטו נ’ עיריית נהריה

אי הקדמת פנייה מוקדמת לרשות לפני הגשת תובענה ייצוגית אין בה כשלעצמה כדי לפגום בבקשת האישור. השקעת העבודה בהכנת התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית, כמו גם החשיבות הציבורית העקרונית שבעמידה על תיקון הליקוי שבחישוב הארנונה, יש בהן בפני עצמם כדי להצדיק פסיקת גמול ושכר טרחת עו”ד.

לקריאת פסק הדין