פנייה שלא כוללת עילת השגה אינה השגה

ערר (ב”ב) 36/10 כוכבה רוקח נ’ מנהל הארנונה, עיריית בני ברק

פניה לעיריה שאינה כוללת עילת השגה הקבועה בסעיף 3 לחוק הערר אינה יכולה להיחשב השגה