פרשנות תכליתית להגדרת מחסן בצו הארנונה של העירייה

עמנ (ת”א) 60288-06-13 ש.ה.א. שירותים הובלה ואחסון בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עיריית תל אביב)

בית המשפט מנתח ניתוח תכליתי את הגדרות מחסן בצו הארנונה של עיריית תל אביב ומיישם את החלטתו תוך קביעה פרשנית שונה מקביעתה הפרשנית של ועדת הערר. פסק הדין מתייחס למשמעות המילים “אינם נמצאים בקומת העסק אותו הם משרתים” בהגדרת מחסנים בצו הארנונה של העיריה, כאשר מדובר בעסק של אחסון.

לקריאת פסק הדין