קבלת השגה שלא נענתה במועד

עע”מ מלכא נ’ מועצה מקומית כפר קמא

לקריאת פסק הדין