קיומו של טופס 4 איננו מהווה ראיה חלוטה להיותו של נכס “בנין” אולם הוא מעביר את נטל הראיה מכתפי העירייה לכתפי הנישום

עמ” נ 309/06 קעה ואח’ נ’ מנהת הארנונה של עיריית חדרה,

“טופס 4” איננו מהווה ראיה חלוטה להיותו של נכס “בנין” ראוי לשימוש – בניין שניתן להתחיל ולחייבו בארנונה. המבחן המועדף הוא המבחן הפונקציונלי. כלומר האם בנייתו של הנכס הושלמה, כדי כך שראוי הוא לשימוש לו יועד. יחד עם זאת עפ”י רוב “טופס 4”, מהווה ראיה טובה לכך שהנכס, אכן ראוי לשימוש לו יועד לפיכך, קיומו של “טופס 4″, מעביר את הנטל – להראות שבנייתו של הנכס לא הושלמה בנסיבות העניין – לכתפי הנישום. בנסיבות הספציפיות של פסק הדין ומכיוון שהנישום לא הביא כל ראיה לסתור את המשמעות שביקש מנהל הארנונה לתת ל”טופס 4”, נדחה הערעור..

לקריאת פסק הדין