רשות מקומית אינה רשאית לעכב אישור העדר חובות לטאבו לבעלים של נכס בגין חוב של השוכר

עתמ (חי’) 912-12-12 כריס רפאלי נ’ עיריית חיפה

ננקבע כי החלטה של רשות מקומית להתנות מתן אישור העדר חובות לטאבו לפי סעיף 324 לפקודת העיריות [נוסח חדש] בפירעון חוב של השוכר אינה סבירה בנסיבות העניין ויש להמנע מכך.

לקריאת פסק הדין