רשות מקומית רשאית לקבוע תעריף גבוה לנכסים המצויים בשכונה חדשה וההחלטה לא תיחשב כחריגה מ”חוקי ההקפאה”

תמ (ת”א) 103/06 אשר רז נ’ מנהל הארנונה של עיריית ראשון לציון

במסגרת בקשה לתובענה ייצוגית, קבע בית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב, כי העלאת שיעור הארנונה לדירות שנבנו בשכונה חדשה לגמרי, אשר לא הייתה קיימת בעבר, לא תחשב לחריגה מ”חוקי ההקפאה”. בעבר, טרם הוקמה השכונה, סווג האזור כאזור ב’ המקנה שיעורי ארנונה נמוכים יותר. מאוחר יותר ועוד בטרם נבנתה השכונה החדשה, שונה הסיווג לאזור א’ השיעור המקובל בעיר ראשון לציון לדירות בסטנדרט המגורים בו נבנו הדירות בשכונה החדשה – זה הסיווג בו סווגו אף מירב הדירות בעיר. תכלית חקיקת “חוקי ההקפאה” איננה עולה בקנה אחד עם איסור העלאת ארנונה לנכסים מהסוג שלא היה קיים עובר לאותה העלאה. שכונת מגורים חדשה תחשב כנכס שלא היה קיים בעבר, קל וחומר מקום בו התעריף בו יחויבו הדירות שנבנו בה,  זהה לתעריף בו מחויבים דירות בסטנדרט דומה ברחבי העיר.

לקריאת פסק הדין