רשות שלא כללה בתחשיב היטל הביוב את חלק המערכת שבוצע ע”י משב”ש

עא (י-ם) 9022/07 המועצה האזורית גוש עציון נ’ מיקי רוזנבאום בע”מ

המשיב תבע החזר היטל ביוב, בטענה שמערכת הביוב בישוב, או לפחות מרכיב ה”ביב המאסף” מתוכה, בוצע על ידי משרד השיכון. הרשות לא חלקה על עובדה זו, אך טענה בערעור שהגישה, כי מראש לא הכלילה את עלות המערכת שבוצעה על ידי משרד השיכון, בתחשיב היטל הביוב; ומכאן, שתעריף “היטל הביוב” מלכתחילה לא כלל מרכיב זה. הרשות המקומית הוסיפה שלמרות שחלק מהמערכת הוקם על ידי משרד השיכון הרי שהאחריות על האחזקה השוטפת לגבי כל מערכת הביוב בישוב חלה עליה. לשם כך היא גובה “אגרת ביוב” שהתעריף על פיו היא מחושבת נקבע על סמך תחשיב שונה מתחשיב ההיטל.

לקריאת פסק הדין