שאלות של סבירות וחוקיות אינם בסמכותו של מנהל הארנונה

עת”מ 1920-02-12 קרן קיימת לישראל נ’ עיריית נצרת

שאלות של סבירות וחוקיות צו הארנונה אינם בסמכותו של מנהל הארנונה, יש למצות הליכים בלדון בשאלות העובדתיות בפני מנהל הארנונה לפני הגשת העתירה, הודעה רטרואקטיבית אינה חוקית ומבוטלת

לקריאת פסק הדין