שאלת סיווג של נכס אינה מצדיקה מתן רשות ערעור

ברמ 2968/11 אר.אם.אלקטרוניקס ישראל בע”מ נ’ מנהל הארנונה בעיריית ירושלים

ככלל, שאלת סיווגו של נכס הינה שאלה ספציפית העוסקת בשימוש שנעשה באותו נכס ועל כן אינה שאלה משפטית עקרונית המצדיקה מתן רשות ערעור.