שוכר משנה אינו בבחינת “מחזיק” והארנונה תחול על השוכר

עמנ (ת”א) 242/07 א. קלור בע”מ נ’ מנהל הארנונה בעיריית תל אביב יפו

כך קבע בית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב (כב’ השופטת רונן), בקבלו ערעור של חברה המקבלת שירותי אחסנה משוכר הנכס. המערערת הציגה במספר מקומות את כתובת הנכס ככתובתה ואף השתתפה בהוצאות אחזקת הנכס חלף תשלום תמורה לחברה השוכרת. יחד עם זאת, קבע בית המשפט, כי אין בכך כדי לשנות את העובדה, כי החברה השוכרת היא המחזיק. על פי פקודת העריות שוכר נשאר מחזיק אף אם השכיר את הנכס לאחר בשכירות משנה; קל וחומר בענייננו כאשר אין כלל חוזה לשכירות משנה בין השוכר למערערת. כמו כן במקומות מסוימים כמו דפי זהב, מוצגת כתובת אחרת למערערת. הטענה, כי המבנה המתואר כל מטרתו התחמקות מארנונה נדחה. טענה שכזו מטילה מטבעה נטל הוכחה כבד על הטוען – נטל שלא הורם.

לקריאת פסק הדין