שטחי החציבה במחצבה יחוייבו בתעריף בנוי לתעשייה

ע”א 1666/04 הנסון מוצרי מחצבה (ישראל) בע”מ נ’ מועצה אזורית משגב

. החל משנת 1994 הוכנס שינוי בהגדרת המונח “תעשיה” בתקנות ההסדרים: “”תעשיה” – לרבות מפעלי בניה ומחצבות לשונה הברורה של הגדרה זו אינה משאירה פתח לפרשנות אחרת. מחוקק המשנה הבהיר כי למרות שיכול הדבר להשתמע נקבע, על פי לשונה של התקנה, כי יש לסווג את המחצבות כ”תעשייה”, הן שטחי קרקע לחציבה והן שטחים בנויים. המשמעות הינה החלת תעריף בניין לשטחי קרקע ללא אבחנה בין מבני המחצבה לבין הקרקעות בהן היא עושה שימוש, שכן משמעות המונח “מחצבה” כוללת בחובה קודם כל את הקרקעות מהן נחצב חומר הגלם.

לקריאת פסק הדין