שטח ים התיכון, אינו מהווה שטח לחיוב בארנונה.

עת”מ  321/06 חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עיריית אשדוד,

למרבה הפלא (או לא) הנפיקה עיריית אשדוד שומת ארנונה לנמל אשדוד, בגין שטח הים עבור שנת 2006, ורטרואקטיבית עבור השנים 2004-2005.בית המשפט פסק, כי לא ניתן לראות בשטח הים אשר בתחום הנמל “קרקע תפוסה”, וכי המדובר בשטח אשר אינו בר חיוב בארנונה לאור העובדה שהרשות אינה נדרשת ואינה מעניקה לו כל שירות. בית המשפט קבע כי מדיניות העירייה לא לפצל מהנכס שטחים שונים אשר אינם ברי חיוב, הינה מדיניות הלוקה בחוסר תום לב.

לקריאת פסק הדין