שטח משותף בתל אביב פטור אלא אם הנישום מחזיק מעל 80% מקומה או בניין

(עמנ (ת”א) 122/07 אליעד שרגא ושות’- משרד עורכי דין נ’ מנהל הארנונה בעיריית תל אביב יפו, )

בית משפט לערעורים מנהליים (כב’ השופטת מיכל רובינשטיין),קבע כי יש לפרש את צו הארנונה לעניין שטחים משותפים באופן דווקני. רק מחזיק מעל 80% בקומה ייחשב כמחזיק בשטחים המשותפים. מבחן הנהנה העיקרי שהציעה העירייה- נדחה בנימוק שמדובר במבחן סטטיסטי, בעוד שצו הארנונה של עיריית תל אביב קובע סיווג של שטח משותף על פי מהותו ולא על פי מידת השימוש בפועל שעושים בו מחזיקים אחרים בבניין. שטחי השירות הינם מעצם טיבם שטחים משותפים בבניין. כדי שיחשבו חלק משטחי הנישום, על מנהל הארנונה להוכיח, כי תפס בהם חזקה פיזית או משפטית .