שימורי מזון בהקפאה תעשייתית (בית קירור) נחשב לצורך ארנונה כ”תעשייה”, מכל מקום, שינוי הסיווג למסחר מנוגד לחקיקת ההקפאה

עת”מ1799/07 קר פרי בע”מ נ’ עיריית חולון 

נקבע כי שימור מוצרי מזון בהקפאה מהווים הליך הנופל להגדרת “תעשייה” בשל השינוי הנעשה במוצר בהליך ההקפאה התעשייתי. בית המשפט קבע ששינוי הסיווג לאחר שנים שסווג כ”תעשייה” אסור גם על פי עקרונות חקיקת ההקפאה.

לקריאת פסק הדין