שינוי שיטת המדידה לצרכי ארנונה מנוגד לחקיקת ההקפאה

עע”מ 8635/05 עירית יבנה נ. רונית ארנפרוינד כהן 

בית המשפט העליון (כב’ השופטת חיות בהסכמת ההרכב פה אחד), דחה ערעור מנהלי שהגישה עירית יבנה על החלטה, שלא לאפשר לה לגבות ארנונה בגין שטחי מרתפים; העירייה שינתה את צו הארנונה שלה ב 1999,  באופן שהוסיף את שטח המרתף לשטחי הבניין החייבים בארנונה, בניגוד לצו הקודם אשר החריג במפורש מרתפים, ממניין השטחים החייבים; בהחלטה נקבע, כי תיקון הצו מהווה שינוי בשיטת חישוב שטחים המנוגד לחוקי ההקפאה, שכן חקיקת ההקפאה אינה מאפשרת שינוי בשיטת החישוב אלא רק שינויי סיווג/תת סיווג או מחיר למ”ר; עוד עניין לו הזדקק בית המשפט – האבחנה בין מקרה זה לבין מקרה אחר עע”מ 11641/04 סלע נ. גדרות  שם נקבע, כי למועצה היה מותר לגבות ארנונה בגין מחסן ומרתף בעקבות שינוי בצו; נקבע, כי השוני במקררים הוא שבצו הארנונה של יבנה (טרם תיקונו), הוחרג שטח המרתף באופן מפורש ממניין השטחי ם החייבים, להבדיל, ממקרה סלע ומקרה נוסף (יעקובוביץ’), בהם שתקו צווי הארנונה ביחס לשטחים שהוספו ולכן ניתן להתייחס לשינויי הצווים שם, כאל הבהרה ולא כאל שינוי שיטת מדידה .

לקריאת פסק הדין