משרד אדריכלים ומודדים איננו מפעל בניה, הנטל להוכיח כי מבנה נהרס, מוטל על הנישום

עמנ (ת”א) 329/07 ונונו דני בע”מ נ’ מנהל הארנונה בעיריית הרצליה,

בית המשפט לעניינים מנהליים בת”א (כב’ השופטת רונן), קבע, כי משרד בו מתנהלת פעילות של אדריכלים ומודדים לא יכול להיחשב “מפעל בניה”, הגם שמצוי הוא בחזקתה של חברת בניה, המקימה תשתיות. עוד נקבע, כי הנטל להוכיח, כי בנייתו של נכס הושלמה מוטל על העירייה , אולם קיומו של “טופס 4” מעביר נטל זה לכתפי הנישום. הנטל להוכיח יסודות קיומו של סעיף 330 מוטל על הנישום. המבחן חייב להיות אובייקטיבי ואין בעובדה שההרס/השיפוץ נעשה ביוזמת הנישום כדי לשלול את תחולת סעיף 330.

לקריאת פסק הדין