תביעה לביטול היטל סלילה בקדימה נדחתה

ת”א (נת)  5172/04  שניר גליה נ. מועצה מקומית קדימה

טענות שונות שנטענו על ידי תושבת קדימה בעלת בית מגורים דו משפחתי בן 2 יחידות נפרדות- נדחו. בין היתר, נדחתה הטענה כי סלילת הרחוב הגובל נעשתה לפני תחילת חוק העזר וניתנה עדיפות, בהעדר תשתית ראייתית אחרת, לגרסת המועצה לפיה סלילת הכביש החלה ב 2001 עם קבלת האישור הכספי לסלילתו, ולא בשנת 1995, בו לטענת העותרת בוצעו עבודות עפר. כן נדחתה הטענה כי היחידה העורפית איננה גובלת לרחוב שכן אין מדובר ביחידת רישום נפרדת וגם יש גישה גם לנכס העורפי מהרחוב.

לקריאת פסק הדין