תביעת אינטל כנגד חיובים רטרואקטיביים בהיטלי מים התקבלו בחלקן בלבד

עת”מ 289/07 אינטל אלקטרוניקה נ. עירית קריית גת

בית המשפט התיר לעירית קריית גת לתקן חיובים שהוצאו לאינטל בעת קבלת היתרי בניה . טענת אינטל לפטור בגין ביצוע עצמי נדחתה בחלקה בשל העובדה שהעירייה היא ספק המים של אינטל, וזכויות המים מהוות חלק מתחשיב אגרת הנחת הצנרת ומשך את הזיקה המימונית הנדרשת לגביית האגרה. בית המשפט החיל את דיני תיקון הטעות שנקבעו בהלכות קודמות ולפיהם, ניתן אפשר לתקן טעות הנוגדת את החוק או שנעשתה בחריגה מסמכות .בית המשפט התחשב בטענות השיהוי והנזק הראייתי כמו גם קיומו של נוהל משרד הפנים הקובע חיוב של מחצית האגרה במקרה של ביצוע עצמי והעמיד את החיוב על מחצית האגרה. בנוסף, נקבעה ריבית משפטית במקום ריבית עונשית על פי חוק רשויות מקומיות.

לקריאת פסק הדין