תיקון לסיווג הנכון אינו אסור על פי חוקי ההקפאה, מבנים יבילים נחשבים כ”בנין” לצורך חיוב ארנונה

עמ”נ (ת”א) 148-08 דחן בע”מ נ’ עיריית פתח תקווה

העירייה שינתה את סיווג הנכסים בעקבות סקר נכסים יזום שביצעה. טענת המערערת להעדר חוקיות בניגוד לתקנה 4 לתקנות ההסדרים במשק המדינה נדחתה בנימוק שתיקון טעות ועידכון הסיווג לפי השימוש בפעול לא נאסר על פי חקיקת ההקפאה והסיווגים החדשים תואמים את השימוש הנעשה בנכסים בפועל; בעוד נקבע, לגבי “מכולות” – כי המונח “בניין” כולל גם מבנים ארעיים, ואין בארעיותו כדי להפקיע את הסמכות להטיל בגינם ארנונה כללית החלה על המחזיק בהם.

לקראית פסק הדין