תשלום ארנונה אינו מותנה בקבלת שרות

עעמ 3447/12 מפעלי תרנ”א מלונאות ונופש בע”מ נ’ עיריית חדרה, לרבות מנהל הארנונה בעיריית חדרה

ארנונה הינה מס במהותה ועל כן תשלומה אינו מותנה במתן שירותים לתושב

לקריאת פסק הדין