תשלום דמי השתתפות אינו פוטר מתשלום היטל

ת.א (י-ם) 707109/04 עיריית ירושלים נ’ צברי פטריסה ואח’

נקבע כי אין בתשלום דמי השתתפות כשלעצמם כדי לפטור מתשלום היטל סלילה. משלא נטענו טענות כנגד סבירות ההיטל בית המשפט גם לא דם בהן.

לקריאת פסק הדין