ארנונה בגין נכס בכינוס נכסים

שאל את עורך הדין בנושא

מעמדם ועדיפותם של חובות לרשות המקומית על פני נושים מובטחים אחרים בהליכים של חדלות פירעון וכינוס נכסים הינו נושא לפסקי דין רבים שהסיטואציה הובאה לפיתחם בוריאציות שונות.

בפסק דין בבית המשפט העליון בשבתו כבג”ץ שניתן לאחרונה בעניינה של עיריית הרצליה נקבע באופן תקדימי, כי על רשם המקרקעין לדרוש כתנאי לרישום משכנתה תעודה המעידה על סילוק חובות הארנונה, כאשר מדובר בחובות מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס; כמו כן, נקבע כי אין לרשויות המנהליות מעמד של נושה מובטח בגין חובות ארנונה והיטל השבחה, וכי סעיף 11א(1) לפקודת המסים (גביה) שעניינו סדר קדימה בשעבודים חל על חובות ארנונה.

בקטיגוריה זו ריכזנו פסקי דין שעסקו בהיבטים השונים של גביית ארנונה בגין נכס הנמצא בכינוס נכסים.