מחיקת חובות ארנונה לעסקים

בעמוד זה רוכזו עבורכם מידע כללי בדבר מחיקת חובות ארנונה לעסקים. באפשרותכם לעיין בו וליצור קשר ישיר לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי בתחום מחיקת חובות ארנונה.

שאל את עורך הדין בנושא:

הנושאים הנסקרים בעמוד

  • העילות למחיקת חובות ארנונה לעסקים.
  • הפרוצדורה של מחיקת חובות ארנונה.

בעל עסק, אנו ממליצים לקרוא ולעיין בעמוד ולבדוק האם אתה זכאי למחיקת חובות הארנונה לעסק שלך וכן ללמוד במה כרוכה הפרוצדורה של מחיקת חובות לארנונה. השאירו את פרטיכם על מנת לקבל מענה מקצועי מעורכי הדין של נאור יאיר ממן, וייצרו עמכם קשר בהקדם.

חובות המוגדרים כ”חובות אבודים” לא יהיו ניתנים לגבייה ע”י הרשות העירונית.  על מנת להפעיל את נוהל מחיקת החובות על הרשות לקבל חוות דעת מאגף הרווחה על מצבו הכלכלי של בעל החוב ולהגדירו כ”מעוט יכולת”. לעתים החובות לא ימחקו מיידית אלא יוקפאו עד התאוששות כלכלית של בעל החוב ובמידה ולא הצליח להתאושש כלכלית, יימחקו.

עילות למחיקת חובות ארנונה לעסקים

מחיקת חובות אבודים שאינם ניתנים לגבייה: במקרה של היעדר זכויות בנכס, או במקרים בהם בעל החוב הוא מועט יכולת וכי החוב בפיגור של שלוש שנים ומעלה מהמועד שנקבע לתשלום וכן נסיבות מיוחדות אחרות. על מנת לדעת אם אתם זכאים למחיקת חובות ארנונה מומלץ לפנות בהקדם למומחה בתחום הארנונה.

מחיקת חובות שאינם אבודים מטועמים אחרים:

  • חוב ארנונה של יחיד במידה והחייב עומד בתקנות שנקבעו במשק המדינה.
  • במקרה כי חובות הארנונה נוצרו בתקופה בה היה החייב זכאי להנחה והיא לא נוצלה מסיבות חריגות.
  • חובות ארנונה אשר במועד מחיקת החוב חלים עליהם זכאות להנחה שלא התקיימו במועד יצירת החוב.

פרוצדורה למחיקת חובות ארנונה לחברות:

בעלי עסק, אל תאמרו נואש, במידה וצברתם חובות ארנונה קיימת סבירות כי תוכלו למחוק את החוב שלכם. על מנת לקבל טיפול משפטי מקצועי, מהימן מבעלי ניסיון, צרו קשר עוד היום עם המומחים במשרד נאור יאיר ממן לקבלת מענה למחיקת חובות ארנונה לעסקים.