פקודת המיסים – גבייה מנהלית

פקודת העיריות המנדטורית מעניקה לרשות המקומית סמכויות גבייה ייחודיות לגביית מס ארנונה המגיע ממנה.

שאל את עורך הדין בנושא

 

גבייה מנהלית מהי?

החל משנת 2000 העניק שר האוצר לרשויות מקומיות סמכויות גבייה רחבות לגביית מסים ותשלומי חובה בדרך של גבייה מנהלית עצמאית וללא צורך לפנות לבתי המשפט או ללשכות ההוצאה לפועל. בשנים מאוחרות יותר, צומצמו והוגבלו סמכויותיהן של הרשויות בהפעלת הסמכות. בידי הרשות סמכות לבצע הליכי גבייה מנהלית הן מכוח פקודת המסים גבייה והן מכוח פקודת העיריות שהינם נתיבי גבייה שונים. על הרשות להקפיד, הקפד היטב, על הפרוצדורות והסמכויות הקבועות בכל נתיב גבייה.

הליך הגבייה המנהלית הינו הליך דרקוני אשר אושר על ידי בתי המשפט, לא בלי התלבטות, כחוקי וחוקתי. יחד עם זאת, בפני הרשויות המקומיות הוצבו תמרורי אזהרה רבים, הן על ידי בתי המשפט, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ועוד, המזהירים מפני שימוש לא סביר ולא מידתי בהליך הגבייה המנהלי.

 

נישום הסבור שהופעלו נגדו הליכי גבייה מנהליים באופן לא חוקי רשאי לפנות לרשות המקומית בבקשה מנומקת לעיכוב הליכי הגבייה המנהלית או, במידת הצורך, לפנות באופן יזום לערכאות המשפטיות לביטול ההליכים או עיכובן.

 

חובות הניתנים לגבייה באמצעות גבייה מנהלית

החובות הניתנים לגבייה באמצעות הליכים מנהליים על פי פקודת המיסים גבייה הינם אך ורק חובות המכונים בשפה המשפטית: “חובות חלוטים”. חובות חלוטים הינם חובות סופיים שלא ניתן לערור עליהם או להעמידם לביקורת שיפוטית. בהתאם, חובות השנויים במחלוקת או שטרם חלף המועד להגשת השגה וערר בגינם הינם חובות שלא ניתן לנקוט לגביהם בהליכי גבייה מנהליים.

מאמרים רלוונטיים בנושא

פטור מארנונה

פטור מארנונה

מי הם הגופים הזכאים לפטור מארנונה ובאילו קריטריונים צריך לעמוד? באילו מקרים ניתן לקבל הנחה בתשלומי ארנונה ואיך זה מיושם בפועל? המאמר הבא עוסק בסוגיות ההנחות והפטורים מתשלומי ארנונה. המשך קריאה >>

שומת ארנונה

שומת ארנונה

הארנונה הינה מס המוטל על ידי הרשות המקומית למימון השירותים העירוניים לתושבי הרשות.
מס הארנונה הינו מס שנתי וחשבון הארנונה הנשלח בתחילת כל שנת מס הינו, למעשה, השומה לאותה שנה. בהתאם לחוק, מקובל ברוב הרשויות המקומיות לאפשר לנישום לשלם את המס השנתי בשישה תשלומים דו חודשיים שווים בתוספת הצמדה. המשך קריאה >>

שאל את עורך הדין בנושא

חייגו | Call Now
מפה | Map