נאור יאיר ממן משרד עורכי דין

גליון חודש ניסן תש"פ אפריל 2020

מה בגליון?

 חודש ניסן, חודש החירות, פוגש אותנו השנה מכותרים בבית בשיאו של משבר הקורונה (הנקרא ע"ש צורתה- כתר crown, coronet). על פי המקורות, חודש ניסן הוא ראש השנה למלכים, מחד (שנות המלכות של המלכים נספרות מחודש ניסן לחודש ניסן), וחודש העבדים היוצאים לחרות, מאידך.

השורש כ.ת.ר משמש שני קצוות מנוגדים: הכתרה מול כיתור. נצחון מול כניעה.

בקבלה היהודית, עץ החיים משקף את מבנה הבריאה המיוסדת על שלושה עמודים: ימין, שמאל ואמצע. ספירות הכתר והמלכות מצויות בעמוד האמצעי והם משקפות את נקודת האיזון: בין ימין לשמאל, בין חסד לגבורה, בין רגש לשכל, בין האנרגיה הזכרית לנקבית, בין יאן ליאנג ועוד.

הפילוסופים יאמרו כי כל משבר/מחלה נובע מהנטייה הטבעית של כוחות היקום לתקן הפרה של איזון, כאשר המטוטלת מושכת לכיוון הנגדי כדי לחזור לנקודת שיווי המשקל.

במשבר הנוכחי, רבות התיאוריות המבקשות להסביר את הבידוד עולמי כתגובה טבעית של היקום להפרת איזון: החל  מחברת שפע, ריחוק מהעצמי הפנימי לטובת  החומרי והחיצוני, וכלה בפגיעה באיזון האקולוגי או בבריאות הטבעית. גם במישור הפוליטי, תוצאות הבחירות מלמדות על האינסטינקט הטבעי  של העם (חוכמת ההמונים) לקרב את הקצוות לנקודת האמצע. גם יחסי הגומלין  או המאבקים המחריפים בין הרשויות (שופטת, מחוקקת מבצעת) קשורים במהותם לשאלת האיזון הנכון בין הרשויות בחברה דמוקרטית.

היקום אמנם שואף לאיזון, אולם הוא לעולם אינו סטטי. נקודת האיזון בכל דבר בטבע היא נקודה עדינה וחמקמקה, נקודת שיווי משקל בין כוחות מנוגדים, אשר דורשת מהאנושות עבודה בלתי פוסקת על מנת להתקרב ככל האפשר לאותה נקודה אידיאלית של שיווי המשקל.

מלאכה זו הופקדה בידיו של האדם העומד במרכז היקום, על חבל דק, וכל העולם לפניו "גשר צר מאוד"

על רקע האיזון או הפרתו, שמנו "זום" בגיליון זה על נושא התובענות הייצוגיות.

על פי מהותה, הפרוצדורה של התביעה הייצוגית היא מערכת של  "בלמים ואיזונים". המכשיר הייצוגי הפקיד בידיו של הציבור כוח עצום המאפשר לו להתאגד ולהגן על זכויותיו מול עוולות הנגרמות בידי תאגידי ענק. מאידך, ההשלכות על נתבע פוטנציאלי הן אדירות ועל בית המשפט להגן ביתר שאת גם על ציבור הנתבעים מפני תביעות סרק. סדרי הדין המיוחדים לתביעות ייצוגיות נועדו למצוא את האיזון בין התכליות הציבוריות והחברתיות החשובות שהמכשיר הייצוגי נועד לשרת, לבין הצורך למנוע שימוש לרעה במכשיר עצום זה.

מאז חקיקת חוק תובענות ייצוגיות,  בתי המשפט מוצפים בתביעות ייצוגיות מסוגים שונים.

מחד- מדובר בתופעה ברוכה הנותנת בידי הציבור כוח כנגד תאגידי ענק ומעוולים פוטנציאליים.

מאידך, האחריות על מערכת המשפט לשמור על האיזון הראוי בין עידוד תובענות ייצוגיות מוצדקות, לבין מניעה של תובענות סרק מיותרות ומכבידות. למרבה הצער, המטוטלת בתחום המשפטי לא תמיד מצליחה להימצא בנקודת שיווי המשקל הנכונה.

במאמר הראשון נדון באמות המידה לפסילה של תובענה ייצוגית בשל מעורבות של מתחרה עסקי בהגשתה וזאת על רקע החלטה שהתקבלה על ידי כב' השופט עופר גרוסקוף בתביעה ייצוגית שהוגשה ע"י משרדנו לפיה לא ניתן להכתיר מראש תובענה שמעורב בה מתחרה עסקי כתובענה פסולה.

המאמר השני יעסוק בפסיקות בתי המשפט אשר הידקו את ה"כתר" שהלך והצטמצם על האפשרות להגיש תביעות ייצוגיות כנגד רשויות מקומיות עד כדי סתימת הגולל, דה פקטו,  על השימוש במכשיר הייצוגי כנגד הרשויות.

המאמר השלישי "הבריח התיכון" של התובענה הייצוגית מנסה לענות על השאלה מהן הנסיבות המתגבשות לכדי ריקמה יציבה המצדיקה הגשת תביעה ייצוגית בעלת סיכויים סבירים

   

בברכת חג פסח בריא ושמח

צוות המשרד

---

אמות המידה לפסילה של תובענה ייצוגית בשל מעורבות מתחרה עסקי בהגשתה

בענין ת"צ 34564-05-15 עמותת אזרחים למען הסביבה נ' קומופסוט שלוחות אגודה שיתופית הוגשה באמצעות משרדנו תובענה ייצוגית כנגד מתקן לייצור קומפוסט מבוצת שפכים. המתקן קולט בוצה (החלק המוצק הנותר מהליך טיהור השפכים במכוני הטיהור)  והופך אותו לדשן בהליך ביולוגי הנמשך מספר שבועות. נטען בתובענה שהמתקן קולט פי 7 מהכמויות שאושרו לו ברישיון העסק ואף מפזר בוצה לא מיוצבת בשדות חקלאיים באופן הגורם למפגעים תברואתיים, מפגעי ריח וזיהום קרקע ומים. קרא עוד

 

---

ה”כתר” ההולך ומתהדק על האפשרות להגיש תביעות ייצוגיות כנגד רשויות מקומיות, עד כדי סתימת הגולל, דה פקטו, על השימוש במכשיר הייצוגי כנגד הרשויות

חוק תובענות ייצוגיות אימץ עמדה המאזנת בין זכות האזרחים ליהנות מיתרונות התובענה הייצוגית בתביעות נגד רשויות השלטון, ובין החשש לפגיעה יתירה בקופתן של הרשויות. הנוסחא שאומצה מעניקה לרשות שתי פריבילגיות משמעותיות:

האחת- עם הגשת התובענה היצוגית הרשות רשאית להגיש הודעת "חדילה", קרי, שהיא מקבלת את התביעה מכאן ולהבא, בתמורה לפטור מוחלט מהשבת המס שנגבה ביתר.

השניה- גם במקרה של השבה, ההשבה מוגבלת לתקופה של עד 24 חודשים שקדמו ליום הגשת התובענה. קרא עוד

---

"הבריח התיכון" של התובענה הייצוגית

בפרשנות המילונית מקובל לומר כי "הבריח התיכון" הוא עמוד התווך (האמצעי) של הבניין.

על פי המקורות "הבריח התיכון" שימש את בניית המשכן כמוט עץ ארוך, וכנראה גם גמיש, שהוכנס בתוך נקב מפולש שהיה בתוך עובי הקרשים באמצעם (תיכון-תוך, חיצון- חוץ). מוט זה חיבר את כל הקרשים מבפנים. לאחר שהעמידו את שלושת הקירות של המשכן, הכניסו לתוכן את הבריח התיכון. "והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה" (שמות כו, כג.)

שילוב של שתי הפרשנויות מביא אותנו למסקנה שהבריח התיכון הוא גם  עמוד התווך, הבסיס החזק והיציב; וחרף קשיחותו, הוא גם  "חוט השני" המחבר ושוזר (מבריח) "מאחורי הקלעים" את אבני הבניין של היצירה "מן הקצה אל הקצה".

"הבריח התיכון" משול ל-קֶצֶב הטמון בתוך מנגינה, ל"רשת הגלוטן" המחברת את רקמת הבצק,  ל"מצרף הייעוד" במפה נומרולוגית או ל"אופק" במפה אסטרולוגית, ועוד.

הוא אמנם נסתר מן העין אולם הוא עמוד התווך ה"מבריח מן הקצה אל הקצה".  זיהויו הינה מלאכה קשה המסורה לאומן/בעל המקצוע החי ונושם את אומנותו/מקצועו. קרא עוד

---

פסח שמח לכל

  לקוחותינו

ומכרינו!

 

 

---