אודות

תחומי ההתמחות של המשרד

  • אנו מתמחים בטיפול והפחתת חיובי ארנונה, היטלי פיתוח תשתיות (היטלי מים, ביוב, סלילת כבישים ומדרכות, תיעול וניקוז, היטלי השבחה, אגרות) והיטלים עירוניים לסוגיהם (אגרות בניה, כיבוי אש, דמי היתר, קרן חניה, אשפה, שילוט , שטחים ציבוריים פתוחים, היטל מבני ציבור וכיוצ”ב) ובניהול עתירות מנהליות בענייני מכרזים מטעם עיריות, תאגידים וגופים ציבוריים על פי חוק חובת מכרזים.
  • למשרדנו ניסיון רב ומוצלח בהגשת תובענות ייצוגיות איכותיות כנגד רשויות מקומיות וציבוריות במקרים של עוולות כספיות, כלכליות, ניצול כוח מונופול, מפגעי איכות הסביבה ועוד.
  • אנו ממוקדים בתחומי המומחיות שלנו ומקפידים על ייעוץ איכותי, מולטי דיסציפלינרי תוך שילוב מומחים מתחומי השמאות, הכלכלה, החשבונאות, המדידות ועוד.
  • למשרדנו ניסיון רב בניהול משא ומתן אפקטיבי ומציאת פתרונות מקוריים לבעיות מורכבות, תוך רגישות גבוהה למפת האינטרסים הרחבה של הלקוח ביחסיו עם הרשות.
  • אנו משקיעים באופן עיקבי ומערכתי באיסוף וניתוח מידע מקיף ומעמיק על פעילותן הכספית של הרשויות ומשתמשים במידע שנצבר לשירות לקוחותינו.

ערכי המשרד