למנהל הארנונה ולועדת הערר סמכות טבועה להאריך מועדים להגשת השגה

בר”מ 901/14 . עבוד ויקטור נ’ עיריית חיפה

פסק דין עקרוני בשאלת סמכותם של מנהל הארנונה כגוף מנהלי ווועדת הערר לענייני ארנונה- כגוף מעין שיפוטי, להאריך את המועד להגשת השגה שלא הוגשה במועד. נקבע כי קיימת סמכות טבועה להארכת המועדים, העירייה מנועה מלהעלות טענת סף בערר לדחייה על הסף בשל איחור בהגשת ההשגה לאחר שמנהל הארנונה כבר התייחס להשגה לגופה.

לקריאת פסק הדין