הוגשה באמצעות משרדנו תובענה ייצוגית כנגד קרסו מוטורס בשל טענות לכשלים לכאורה במערכת המצמד ברכבי דאצ’יה מסוג סנדרו ולוגאן

הוגשה תובענה יצוגית בעקבות כשלים מכניים ובטיחותיים שהתגלו ברכב חדש שנרכש על ידי המבקש מהיבואנית . לטענת המבקש, קיימות בעיות ברכב המתגלות כתופעות חמורות ותקלות חוזרות ונשנות אצל לקוחות רבים, אשר הינן פועל יוצא של תפקוד לקוי של מערכות הרכב. לטענת המבקש, המשיבות יודעות, או למצער חייבות היו לדעת, על קיומן של הבעיות.

בהתאם לכך, היה עליהן לאתר את התקלות כבר בבדיקת האיכות של הרכבים וטרם הגיעו לארץ, או לכל הפחות היה עליה להימנע מלהמשיך למכור את הרכבים מיד כשנודע על הבעיות. כמו כן, היה עליה ליידע את כל בעלי הרכבים בהודעה אישית ו/או בפרסומים בתקשורת על קיומן של הבעיות, ובפרט, היה עליה לזמנם למוסכי השירות לשם טיפול מידי בבעיות עד לתיקונן המלא באמצעות אספקת מערכת חדשה תקינה, או לחלופין, להחזיר לידיה את הרכבים. או לחילופי חילופין, בהעדר פתרון לבעיה, לפצות את הלקוחות בגין המערכת הלקויה וכן לקחת אחריות ולהאריך את תקופת האחריות לשנים נוספות.

לטענת המבקש, המשיבות לא עשו דבר ממה שהיה מצופה מיבואנית ויצרן רכב. לא זו בלבד שלא עשו דבר, הם אף התנהלו בחוסר תום לב כאשר לא גילו ללקוחות את האמת הידועה להם, ניסו להטעות את הלקוחות, חזור והטעה, בהכחשה, הסתרה, הטעייה במקום להודות באמת ולקחת אחריות על המוצר שמכרו. התנהלות המשיבות גרמו למבקש ולחברי הקבוצה נזקים רבים ועוגמת נפש כמפורט בגוף הבקשה.

לקריאת התובענה הייצוגית

לקריאת תשובת קרסו מוטורס לבקשה לאישור התובענה כייצוגית

לקריאת תשובת דאצ’יה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית

לקריאת תשובת התובע לתשובת קרסו מוטורס לבקשה לאישור התובענה כייצוגית

לקריאת תשובת התובע לתשובת דאצ’יה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית

הפרסום ב-ynet על התביעה שהוגשה (לחצו על התמונה למעבר לכתבה המלאה):

עדכון לקוחות ל-גילוי מסמכים- תביעה ייצוגית קרסו מוטורס ודאצ’יה

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת התובע הייצוגי-חרף התנגדות היבואן קרסו מוטורס והיצרן דאצ’יה- והורה להם להמציא את המסמכים הבאים:

  1. על המשיבות לגלות את כל התכתובות (כולל דואר אלקטרוני) שהוחלפו ביניהן באופן כללי באשר לתלונות הלקוחות לרעידות וקפיצות בכלי הרכב, להשהיה בהעברת הילוכים ו/או בקשר לכשל במחשב הניהול של תיבת ההילוכים, ולא באופן פרטני לגבי כל תלונה. כמו כן, על קרסו מוטורס לגלות את כל התכתובות בינה לבין מוסכי השירות שבה קיימת התייחסות כללית לתקלות הנזכרות בסעיף הנ”ל, כגון לצֶבֶר תלונות, אך לא לתלונה פרטנית, או כגון הנחיות והוראות כלליות שניתנו על ידי קרסו מוטורס למוסך שירות או למוסכי השירות בקשר לתקלות הנ”ל.
  2. עלון שירות טכני TBS המתייחס לתלונות על התקלות הנ”ל.
  3. העתק מדו”ח הדיווח הפנימי ו/או הבדיקה מאוקטובר 2020 המוזכר בתצהירו של מר Thomas MANSION לפיו פחות מ-2% ממי שעברו את העדכון חוו הישנות של רעד מוגבר.
  4. כל אחת מהמשיבות תגלה את התכתובות בינה לבין המשיבה האחרת, וכן קרסו מוטורס תגלה מסמכים או דוחות כלליים, וכן תכתובות או הנחיות/הוראות כלליות בינה לבין מוסכי השירות בקשר ליעילות עדכון התוכנה שיצא לשוק באפריל 2018 ובקשר לשביעות רצון הלקוחות. העובדה שדאצ’יה ציינה נתונים סיכומיים לגבי יעילות עדכון התוכנה, שאינם בהכרח מקובלים על התובע הייצוגי, ומשהמידע בקשר לכך מצוי בידי המשיבות ולא בידי התובע הייצוגי, אין מניעה לכך שיבוצע גילוי כאמור.
  5. העתק מההנחיות הפנימיות למוסכי השירות בקשר לטיפול בתלונות הלקוחות המתייחסות לרעידות ו/או לקפיצות ו/או להשהיה ו/או בקשר לביצוע עדכון התוכנה ו/או החלפת מצמדים.
  6. תיק הטיפולים במוסכי המשיבה של כלי הרכב שתצהירי בעליהם (עמי גולן, ג’יסלה גלרו, כפיר קונפינו, וליאת אופיר) צורפו לתשובה לבקשת האישור.

לקריאת הבקשה לגילוי מסמכים לחץ כאן

לקריאת תגובת המשיבה 1, היבואן – קרסו מוטורס, לבקשה לגילוי מסמכים לחץ כאן

לקריאת תגובת המשיבה 2, היצרן – דאצ’יה, לבקשה לגילוי מסמכים לחץ כאן

לקריאת החלטת בית המשפט בבקשה לגילוי מסמכים לחץ כאן