הרקע לרפורמה

בשנת 2001 נחקק חוק תאגידי מים וביוב שנועד ליישם רפורמה מקיפה במשק המים והביוב. עיקרה של הרפורמה היה הפקעת הטיפול במשק המים והביוב מהרשויות המקומיות והעברתם לניהולם של תאגידים מקצועיים.

שאל את עורך הדין בנושא:

בשנת 2001 נחקק חוק תאגידי מים וביוב שנועד ליישם רפורמה מקיפה במשק המים והביוב. עיקרה של הרפורמה היה הפקעת הטיפול במשק המים והביוב מהרשויות המקומיות והעברתם לניהולם של תאגידים מקצועיים.

הצורך ברפורמה במשק המים והביוב נולד מתוך ובשל המצב העגום ששרר במשק המים והביוב במדינה אשר נבע בעיקרו מכשל של הרשויות המקומיות לטפל בתשתיות המים והביוב.

הפעילות בתחום משק המים והביוב ברשויות המקומיות הושפעה במידה רבה מסדרי העדיפויות של השלטון המקומי וממצבו הכספי כאשר אלה  הפנו את הכספים שנגבו באמצעות היטלים לצורכי התקציב הרגיל בהתאם לסדרי עדיפויות משתנים והזניחו את הטיפול בתשתיות שאותם היטלים אמורים לממן. פחת המים המצרפי היה גבוה מאד (אובדן של עשרות מיליוני מ”ק מדי שנה) בשל מצב התשתיות שההשקעות בהן היו “זעומות עד אפסיות”.

לסיכום מפורט בנוגע לרקע ולנסיבות העומדות ברקע רפורמת התאגידים, הקורא מופנה גם לנייר עמדה מיום 12.01.2009 מטעם מנהל המים – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד הפנים – המסכם את נושא משבר המים בישראל והמדבר בעד עצמו.

 

לקריאה- לחץ כאן

 

פורסמו כללים חדשים לעניין טיפול תאגידי מים וביוב בענייני שפכים חריגים

ביום 26.6.14 פורסמו כללים חדשים במסגרת כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע”ד 2014. הכללים החדשים שפורסמו הכניסו שינויים שונים בסמכויותיהם של תאגידי המים והביוב וקבעו כללים ליישום הטיפול והטלת קנסות שפכים חריגים, לרבות, לענין מיקום לקיחת הדגימה. התיקון בכללים נעשה לאחר דיונים רבים במועצת רשות המים והביוב וקריאות לציבור להביע עמדה.

כעקרון, אנו סבורים שקיימת בעייתיות מובנית בסמכות שניתנה, אם ניתנה, לתאגידי מים וביוב ו/או רשות המים והביוב לטפל בנושאים סביבתיים. השיקולים של  רשות המים  והביוב שלא לדבר על תאגידי המים והביוב, הינם שיקולים כלכליים שנועדו להגן על התאגידים ולא תמיד הם עולים בקנה אחד עם האיזונים הנדרשים. לטעמנו, הכללים סותרים את הגישה העיקרית הקיימת בעולם המודרני לקביעת תקנים סביבתיים לטיפול בתוצרי הלוואי של פעילות תעשייתית בטרם שחרורם למערכות הביוב הציבוריות. בניגוד לגישת רשות המים, הגישה המקובלת בעולם וגם בישראל הינה גישת הטכנולוגיה הזמינה ביותר והישימה מבחינה כלכלית. גישה זו דוגלת בקביעת סטנדרטיים סביבתיים המבוססים על התוצאות שתעשייה נתונה יכולה להשיג על ידי שיטות טכנולוגיות זמינות וישימות מבחינה כלכלית, למניעת הזיהום או צמצומו לפני שחרורו למערכות הביוב.

משרדנו יפרסם ללקוחותיו סקירה מקיפה  בנושא שפכים חריגים והכללים החדשים.

 

לקריאת הכללים החדשים