אושרה תביעה ייצוגית נגד עמותה עירונית “בני הרצליה”

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד עמותה עירונית “בני הרצליה”.

השיקול עיקרי שהנחה אותנו לחתום על הסכם פשרה היה העובדה שבני הרצליה מיד הסכימו לתקן את הטעון  תיקון ולרכוש פוליסות ביטוח תקניות.  התוצאה מלמדת שיש להקפיד על פיקוח ציבורי על התאגידים העירוניים והחברות הכלכליות המשמשים זרוע ביצועית של הרשויות המקומיות. התובענה הייצוגית מחדדת את הצורך לוודא שהתאגיד העירוני פועל על פי סטנדרטים של רשות ציבורית ולא מטיל על הציבור מס נוסף במסווה של מתן שירותים.

על פי נתוני משרד הפנים קיימות בישראל למעלה מ- 500 תאגידים עירוניים. מחזור ההכנסות השנתיות המצרפי של התאגידים העירוניים מוערך בכ- 5 מליארד ₪.

יש לזכור כי בצד היתרונות הגלומים בהקמת גוף ייעודי שאינו כבול למנגנון העירוני קיים תמיד חשש שהתאגיד העירוני ישמש  כלי פוליטי לפרוע התחייבויות פוליטיות ולהרחיב את התמיכה הפוליטית באמצעות חלוקת משרות, תפקידים ושיתופי פעולה כלכליים עם מי שהמנגנון הפוליטי חפץ ביקרו.

לכתבה שפורסמה בעיתון ידיעות השרון כתבה בעיתון השרון