תביעות ייצוגיות בעניין איכות סביבה

ת”צ 34564-05-15 עמותת אזרחים למען הסביבה נ’ קומפוסט שלוחות

עניינה של תובענה זו במפגע בריאותי וסביבתי חמור ומתמשך הנגרם על  ידי אתר שלוחות כלפי הסביבה, הקרקע ומקורות המים, האוויר, הגידולים החקלאיים, והאדם – תושבי העיר בית שאן, תושבי עמק המעיינות והסביבה וכן צרכני הגידולים החקלאיים מאזורים שנפגעו על ידי אתר שלוחות. על בסיס ממצאי חקירות שנערכו בשטח, דגימות שנבדקו במעבדה ומומחה שבדק את הממצאים וכתב חוות דעת מפורטת-  אתר שלוחות קלט ו/או קולט ממטשי”ים שונים, בין היתר ממשיבות 3-5, כמויות בוצה הגדולות באופן משמעותי מיכולת הקיבול שלו ומרישיון העסק שניתן לו, מבלי שיש בידו יכולת לטפל בבוצה הנקלטת באופן הנדרש על פי חוק.

מים2

 

ת”צ 13023-11-13 נקש נ’ עיריית צפת