תובענות ייצוגיות מנהליות

במבט ראשון התביעה הייצוגית הינו מכשיר משפטי הנועד לאפשר לקבוצה גדולה של תובעים לתבוע בגין מעשה או מחדל שנעשה כלפי כל חברי הקבוצה. מבט מעמיק יותר יגלה לנו, כי התביעה הייצוגית הינה, למעשה, אמצעי קפיטליסטי להגברת אכיפת החוק באמצעות "הפרטה" של מערכת האכיפה.

שאל את עורך הדין בנושא:

במקום שרשויות החוק לא מסוגלות או לא יכולות להתמודד עם הפרות חוק או עוולות הנגרמות על ידי גופים גדולים וחזקים כלפי מספר רב של נפגעים – באות התובענות הייצוגיות ומעודדת את המגזר הפרטי לאכוף את הדין על מפר החוק באמצעות הגשת תובענה ייצוגית.

 

אין ספק כי לשם השגת המטרה נדרש לקיים מערכת תמריצים וסנקציות שיהיו אפקטיביים דיים כדי לעודד גורמים פרטיים לפעול לאכיפת הדין ולהרתעה מהפרתו. הגמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לבאי כוחו נקבע בהתאם לשיקולי הכוונה ציבוריים ועידוד הגשת תובענות ייצוגיות מנהליות ראויות. תובענה ייצוגית מנהלתית הולמת מרתיעה ומחנכת את מפר החוק – לרבות רשויות ציבוריות – להפנים כי הפרת החוק אינה משתלמת. בתובענות ייצוגיות מנהליות ישנה חשיבות מיוחדת גם להגברת אימון הציבור בשלטון החוק.

 

כמו כל מכשיר בחיינו, כגדול עוצמתו כן גודל האחריות והסכנות משימוש לא נכון בו. הגשת תובענה ייצוגית, בפרט מנהלית, צריכה להיעשות בזהירות, בשום שכל ומתוך תחושת אחריות ציבורית, לאחר בחינה מדוקדקת של התשתית העובדתית והמשפטית העומדת ביסוד התובענה, והערכה ריאלית של סיכוייה. בשנת 2013 הוגשו בישראל כ- 1,100 תובענות ייצוגיות, כ- 35% מתוכן הוגשו כנגד רשויות.

ניכרת מגמה, עליות וירידות בה, של הכרה הולכת וגוברת בחשיבותו של המכשיר הייצוגי יחד עם דרישות מצד בתי המשפט להתמקצעות והגשת תובענות ייצוגיות מנהליות ראויות ובעלות תועלת ציבורית.

 

תובענות איכות הסביבה

תחום איכות הסביבה זינק למקומות הראשונים בכל הנוגע לתובענות ותביעות מצד האזרחים ומצד הרשויות. חוקים, תקנות וקביעות שונות בנוגע לזיהום אוויר, השלכת פסולת, מקורות אנרגיה ומחזור הופכות את שגרת חיינו לנקייה ונעימה יותר, אך גם מסבכת אותה עם תהליכים ביורוקרטיים ארוכים ומתישים.

עורך דין נאור יאיר ממן, המתמחה בתובענות לאיכות הסביבה, מטפל בכל תחומי המפגעים הסביבתיים: מחזור פסולת, ייצור אנרגיה או דלק ממקורות חדשים וחלופיים, תוכניות בנושאי חשמל, הליכי רישוי עסקים והליכי תכנון ובנייה. בתוך כך, עו”ד ממן מעמיד בפני הלקוחות מענה משפטי במפגעי רעש, ריחות, זיהומי קרקע ומפגעים נוספים.  במשרדו של עו”ד נאור יאיר ממן, ניתן למצוא את עו”ד פיינר, ולו ניסיון רב בתחום איכות הסביבה, והוא משמש כתובע חיצוני על-פי הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה, מטעם רשות הטבע והגנים במחוז דרום ומשרד התשתיות והאנרגיה.

בנוסף, עורך דין נאור יאיר ממן מייצג ומלווה את הלקוח מול הרשויות השונות (ארציות ומקומיות), מעניק חוות דעת מקצועיות בנושאי תובענות ייצוגיות סביבתיות ועוד.

צריכים עזרה או ייעוץ בהגשת תובענות ייצוגיות מנהליות? עו”ד נאור יאיר ממן, עורך דין המומחה בתובענות ייצוגיות מנהליות כאן לשירותכם בטלפון 073-7690444


 

ראיון מערוץ המומחים בסלקום TV – תביעות ייצוגיות