תחומי התמחות

מיסוי עירוני

השלטון המקומי במדינת ישראל “מבורך” בכ- 256 רשויות מקומיות ומאות תאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב, וועדות מקומיות. הבסיס החוקי לניהולם של המנגנונים הרבים הינה מערכת חקיקה מורכבת ומסועפת. יסודותיה בחקיקה מנדטורית רעועה וענפיה פרוסים על עשרות ומאות חוקים, תקנות וצווים מקומיים. ה”תוהו ובוהו” השורר בתחום המיסוי העירוני מהווה- ונראה שבעתיד הנראה לעין ימשיך להיות- פתח לאי ודאות ולהתדיינויות אין סופיות בין האזרח לרשויות בתחום זה.

«מיסי ארנונה

«אגרות והיטלי פתוח

«היטלי השבחה

«אגרות והיטלים עירוניים

 


 

משפט מנהלי

משפט מנהלי הינו כלי משפטי המאפשר לאזרח להביא את התנהלות השלטון כלפיו לביקורת שיפוטית. ניתן להגיש עתירות בענייני ארנונה, חינוך, תכנון ובניה, איכות הסביבה ועוד.

עליון

 

«עתירה מנהלית 

 «בתי משפט לעניינים מנהליים  

 

 


 

ליווי יזמים והייטק


 

 

תובענות ייצוגיות

תובענה ייצוגית היא תביעה הנעשית במסגרת משפט אזרחי בה יחיד תובע בשמה של קבוצה. במקרים בהם לכל פרט בקבוצה נגרם נזק בממד קל, ניתן להגיש יחד תביעה ייצוגית. על פי רוב נהוג להגיש תביעה ייצוגית בענייני: ניירות ערך, ביטוח, בנקאות. פגיעה באיכות הסביבה וכן הגנת הצרכן.

מים2

 

«תובענות ייצוגיות מנהליות

«תובענות ייצוגיות בענייני מפגעים סביבתיים ועוולות חברתיות וכלכליות