הצלחות ותקדימים

הצלחות ותקדימים משפטיים
המוניטין שלנו נבנה על בסיס הצלחות רבות וחסכונות כספיים משמעותיים ללקוחות באמצעות הליכים משפטיים או הסדרי פשרה עם הרשויות.
במקרים של מחלוקות עקרוניות היינו חוד החנית בתחומינו והבאנו להישגים שאף גרמו לשינויים רוחביים בתחומי מומחיותינו, למשל:

  • ייצגנו עשרות מוסדות ללא כוונת רווח להשבה של אגרות אשפה שנגבו מהם ללא סמכות חוקית.
  •  פעלנו בהצלחה ליצירת שינויים מבניים שהביאו להפחתות משמעותיות בחיובי ארנונה לבתי אבות.
  • פעילותינו השפיעה על שינוי החקיקה בתחום והביאה לשינוי תעריף הארנונה לבתי אבות מתעריף עיסקי לתעריף מגורים.
  • היינו בין הראשונים להטמיע יסודות חקיקת ההקפאה ואכיפת ההגבלה על הרשויות המקומיות בהעלאת שיעורי הארנונה. פרצנו דרך בשינוי התפיסה ויצרנו את האבחנה בין “תוספת ארנונה” להעלאה חריגה בארנונה. הניתוח המשפטי שלנו סלל את הדרך להגשת תביעות ייצוגיות רבות כנגד רשויות מקומיות והשבת כספים שנגבו ביתר.
  • פנינו בשם לקוחותינו לשרי הפנים והאוצר בדרישה לתיקון צו הרשויות המקומיות, תוך איום בהגשת בג”ץ הובלנו מהלך ששינה את מערך הגבייה ברשויות המקומיות וגרם להפחתה משמעותית של ריבית הפיגורים המשולמת על חובות ארנונה בפיגור.
  • השגנו פסקי דין תקדימיים בשאלת מירוץ הסמכויות בענייני ארנונה.
  • הבאנו להפסקת גבייה של היטלי מים וביוב בידי רשויות מקומיות בטענה להסטה של כספים המיועדים למשק המים והביוב ולייקור מחיר המים.
  • הובלנו מהלכים יצירתיים שהובילו לביטולם של אגרות שונות שנגבו על ידי רשויות מקומיות ללא עיגון חוקי.
  • הובלנו תהליכים משפטיים שהביאו לשינוי חיובי הארנונה בגין נכסים ריקים או נכסים ברמת “מעטפת”.
  • הטיפול של משרדנו בקנסות בגין הזרמת שפכים חריגים הביא לביטול הקנסות באזור תעשייה במרכז הארץ והשבת הכספים שנגבו ביתר.

 תביעות ייצוגיות בענייני איכות הסביבה

 תביעות ייצוגיות בענייני מיסוי עירוני

תביעות ייצוגיות בעניין חברתי-כלכלי

תביעות ייצוגיות מנהליות נגד רשויות המדינה