ביטול חוב מחמת התיישנות ומחמת שהעירייה ידעה על עזיבת הנכס בפועל

עתמ (חי’) 23789-10-12 האני שחאדה נ’ עיריית חיפה

ביהמ”ש קיבל באופן חלקי עתירה לביטול חוב ארנונה וקבע כי ביחס לתקופה הראשונה, המשיבה לא עמדה בחובה המוטלת נקבע כי עליה לפעול בשקידה ובמהירות הראויה לגביית החוב ולכן התיישן. ביחס לתקופה השניה, העותר לא הודיע למשיבה על עזיבתו את הנכס ועד שידעה על כך בפועל, חייב הוא בתשלום החוב אך מהמועד בו הדבר נודע לה, אין הוא חייב

לקריאת פסק הדין